Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /home/platne/serwer42899/public_html/utrata.donumvitae.pl/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342
Polityka prywatności i pliki cookies
Sprawdź na Sprawdź na

Zawartość polityki prywatności Administratora

 1. Polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem donumvitae.pl (zwanej dalej „Stroną”).

 

Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony donumvitae.pl jest  Fundacja Donum Vitae z siedzibą w Szczecinie przy ul. Parkowej 1/3, 71-600 Szczecin, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za numerem KRS: 0000417076.
 2. Z Administratorem można skontaktować się:
  • listownie na adres: ul. Parkowa 1/3, 71-600 Szczecin
  • przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie: (+48) 882 024 488

 

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 

1. Dane użytkowników strony donumvitae.pl

 1. Realizacja usługi dostępu do Strony W celu realizacji usługi Strony Administrator przetwarza informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.
 2. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności użytkownika.
 3. Statystyki korzystania z usług W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

 

2. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych

 1. Udzielenie odpowiedzi, załatwienie sprawy Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez okres 1 roku po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. nawiązanie i utrzymanie kontaktu z odbiorcami usług oferowanych przez Administratora.
 2. Rejestracja na szkolenia / kursy / spotkania organizowane przez Administratora W zakresie korespondencji prowadzonej w celu rejestracji na wybrane kursy / szkolenia / spotkania organizowane przez Administratora podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy tj. art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane przechowywane są przez okres współpracy.
 3. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym online do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami.
 4. Statystyki korzystania z usług W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z formularza kontaktowego online i w tym celu korzysta z informacji statystycznych dostarczanych przez pliki cookies lub inne podobne technologie. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

 

3. Dane osób dzwoniących na telefon zaufania w sprawach dotyczących Dzieci Utraconych

 1. Udzielanie informacji / porady / wsparcia Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Takim interesem jest pomoc osobie w trudnej sytuacji życiowej utraty nienarodzonego dziecka.
 2. Dane przetwarza się wyłącznie w zakresie udostępnionym przez osobę dzwoniącą przez okres udzielania pomocy.

 

4. Dane subskrybentów newslettera

 1. Wysyłka newslettera Administrator przetwarza adresy e-mail subskrybentów newslettera w celu realizacji zamówionej usługi newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług Administratora tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Przetwarzane dane osobowe obejmujące w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail Administrator przetwarza do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
 2. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych subskrybentów newslettera do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem subskrybenta newslettera, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem subskrybenta newslettera lub obrony przed roszczeniami.

 

5. Dane osób korzystających z portali społecznościowych Administratora

 1. Prowadzenie funpage’a / kontakt z użytkownikami Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem Administrator przetwarza dane osób kontaktujących się z Administratorem, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook / Instagram, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook / Instagram. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a Administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
 2. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników funpage’a do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem subskrybenta newslettera, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika funpage’a lub obrony przed roszczeniami.

 

6. Dane uczestników konkursów

 1. Organizacja i przeprowadzenie konkursu Administrator przetwarza dane uczestników konkursów organizowanych przez Administratora w celu wykonania umowy o przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzcy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto Administrator przetwarza dane uczestników konkursów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na promowaniu i informowaniu o działalności Administratora.
 2. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych uczestników konkursów do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem uczestnika konkursu, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem uczestnika konkursu lub obrony przed roszczeniami.

 

7. Dane darczyńców

 1. Zawarcie i realizacja umowy darowizny na rzecz Administratora. Administrator przetwarza dane osobowe darczyńców w celu zawarcia i wykonania umowy darowizny celem realizacji założeń statutowych Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko oraz dane rachunku bankowego, ewentualnie także inne podane przez darczyńcę dane osobowe. Administrator przetwarza je przez okres 5 lat od dnia ostatniego przelewu.
 2. Wysyłanie podziękowań za przesłane darowizny oraz kartek świątecznych. Administrator przetwarza dane osobowe darczyńców także w celu wysyłania podziękowań za dokonane darowizny oraz kartek świątecznych dwa razy do roku. Przetwarzanie odbywa się w prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO polegającym na podejmowaniu działań celem realizacji zadań statutowych. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny darczyńcy. Dane te Administrator przetwarza przez okres 5 lat od dnia ostatniego przelewu lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Realizacja obowiązków księgowo-rachunkowych wynikających z umowy. Administrator przetwarza dane osobowe darczyńców w celu realizacji obowiązków księgowych wynikających z ustawy o rachunkowości tj. na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). Dane te Administrator przetwarza przez 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie.
 4. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych darczyńców do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem darczyńcy, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe podmiotów wskazanych w pkt. III są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora lub na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom świadczącym usługi hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, marketingu i PR, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.

 

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. do dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,
 9. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, , którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: uodo.gov.pl;
  • telefonicznie: (22) 531 03 00.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

 

Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
X Strona wykorzystuje pliki cookies do jej prawidłowego funkcjonowania. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies witryny. Czytaj więcej w polityce prywatności i plików cookies.